fbpx

CEFR – co to znaczy?

CEFR – co to znaczy?

Dodano: 26 maja 2020, autor: , // News, By ,, ,

CEFR to skrót od Common European Framework of Reference for Languages, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Brzmi dość skomplikowanie, ale to nic innego jak ujednolicona tabela, w której znajdziemy informacje jakie kompetencje językowe powinniśmy mieć, aby móc określić swój poziom biegłości. Dla ułatwienia podziału na poziomy opisano je literami A, B, C, natomiast do każdej z liter przyporządkowano jeszcze dwa „podstopnie” – 1 oraz 2. Stąd powszechnie mówi się o 6 poziomach biegłości językowej: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Poziomy te dotyczą każdego języka. Zatem jeżeli uczyć się lub zamierzasz uczyć języka obcego, sprawdź jakie umiejętności powinieneś opanować, aby móc przyporządkować swój poziom do poszczególnych typów.

Poziom A1

Osoba na tym poziomie:

 • rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego
 • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób
 • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.

Poziom A2

Osoba na tym poziomie:

 • rozumie zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)
 • potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy
 • w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego. 

Poziom B1

Osoba na tym poziomie:

 • rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
 • radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się angielskiego 
 • potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i  zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.

Poziom B2

Osoba na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.

Poziom C1

Osoba na tym poziomie:

 • rozumie szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi i dostrzega ich ukryte znaczenie
 • wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo
 • swobodnie posługuje się językiem obcym wśród znajomych, na studiach czy też w pracy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na złożone tematy, przy tym poprawnie posługując się wzorami organizacji wypowiedzi, łącznikami i spójnikami.

Poziom C2

Osoba na tym poziomie:

 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta
 • potrafi streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść
 • wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, subtelnie rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi.

Jak widzisz, opis ten jest dość ogólny. Nie zawiera gotowych zagadnień, które musisz znać, aby móc określić, że na danym poziomie językowym jesteś.

Jak określić swój poziom językowy? Najlepiej używając do tego gotowych narzędzi, takich jak testy poziomujące dla danego języka. Wówczas masz pogląd tego, na którym etapie jesteś 🙂

Jeśli chcesz sprawdzić poziom swojego angielskiego, wypełnij nasz Bezpłatny Test Poziomujący [KLIK].

Zajmie Ci tylko chwilę, a dodatkowo otrzymasz ZNIŻKĘ na nasze kursy online [KLIK]!

uSpeak
ul. Marzanki 20, 44-100 Gliwice
Tel: +48 515 426 577