fbpx

EGZAMINY BEZ SPINY – część 6, 7, 8 i 9 :)

EGZAMINY BEZ SPINY – część 6, 7, 8 i 9 :)

Dodano: 15 maja 2020, autor: , // News, By ,,,, ,

Witajcie!

W tym tygodniu postawiliśmy na angielskie idiomy, czyli „utarte” wyrażenia charakterystyczne dla rodzimych użytkowników danego języka, które mają przenośne znaczenie. Oto zbiór naszych „piątek” z ostatnich dni:

1️⃣ Dog’s life  [Pieskie życie]: np. It’s hard now – no money, no time for fun… It’s dog’s life! [Ciężko jest teraz – brak kasy, brak czasu na zabawę…. To pieskie życie!]
2️⃣ Stag party [Wieczór kawalerski]: np. He’s getting married next month and this weekend he’s having a stag party! [W przyszłym miesiącu się żeni, a w ten weekend ma wieczór kawalerski!]
Ad.2. Tak na marginesie – wiecie, że dla odmiany wieczór panieński to „hen party” [hen – kura]. Nie wiemy czemu Anglicy kawalerów widzą jako dumnych ogierów, a panny jako kurki… Ale cóż 😀
3️⃣ Bookworm  [Mol książkowy]: np. Jane loves reading books. She’s a real bookworm! [Jane uwielbia czytać książki. Jest prawdziwym molem książkowym!]
4️⃣ To have a frog in one’s thorat  [Mieć „gulę” w gardle]: np. I’m so nervous before my speech! I need a glass of water – I have a frog in my thorat. [Bardzo się denerwuję przed moją przemową! Potrzebuję szklanki wody – mam gulę w gardle.]
5️⃣ Wolf-whistles  [hmm.. jakby to ładnie po polsku ująć  gwizdy mężczyzn gdy ujrzą atrakcyjną kobietę :D]: np. Some girls appreciate wolf-whistles whereas others are embarassed by them. [Niektóre dziewczyny lubią gwizdy mężczyzn na ich widok, podczas gdy inne są nimi zażenowane.]
‼️UWAGA‼️
Pamiętajcie, że tego typu wyrażenia są zarezerwowane raczej dla mówionego, nieformalnego języka 


1️⃣ tight-fisted  [skąpy]: np. He never buys anything for me! He’s so tight-fisted! [On nigdy mi nic nie kupuje! Jest taki skąpy!]
2️⃣ open-handed [hojny]: np. Jack bought a lot of food for the animal shelter. He is a really open-handed person! [John kupił mnóstwo jedzenia dla schroniska dla zwierząt. Jest naprawdę hojną osobą!]
3️⃣ big-headed  [zarozumiały]: np. She acts as if she were a master of everything. She’s so big-headed! [Ona zachowuje się jakby była mistrzem we wszystkim. Jest taka zarozumiała!]
4️⃣ tight-lipped  [małomówny]: np. Sally doesn’t speak much. She is tight-lipped. [Sally nie mówi dużo. Jest małomówna.]
5️⃣ two-faced  [dwulicowy]: np. I don’t like him. He seems two-faced to me. [Nie lubię go. Wydaje mi się dwulicowy.]
Widzicie jak fajnie można użyć określeń części ciała? 


1️⃣ out of the blue  [nagle, niespodziewanie]: np. I had lost touch with him and after many years he came to my place right out of the blue! [Straciłam z nim kontakt i po wielu latach on niespodziewanie przyszedł do mojego mieszkania!]
2️⃣ red tape ❤️ [biurokracja]: np. In order to get some financial help from the government you need to fill in a lot of forms. That’s a lot of red tape! [Żeby otrzymać pomoc finansową od rządu, musisz wypełnić mnóstwo druków. Bardzo dużo biurokracji!]
3️⃣ to have green fingers  [mieć rękę do roślin]: np. Mary has beautiful flowers in her garden. She’s always had green fingers. [Mary ma piękne kwiaty w swoim ogrodzie. Zawsze miała rękę do roślin.]
4️⃣ to catch someone red-handed ❤️ [przyłapać kogoś na gorącym uczynku]: np. Remember you mustn’t cheat during the exam. If I catch you red-handed, you’ll fail. [Pamiętajcie, że nie wolno wam ściągać podczas egzaminu. Jeśli przyłapię was na gorącym uczynku, oblejecie.]
5️⃣ a black sheep  [czarna owca]: np. Most of the Browns family are honest, hard-working people, whereas Sam keeps getting into trouble. He’s a kind of a black sheep of the family. [Większość z rodziny Brown’ów to uczciwi, ciężko pracujący ludzie, podczas gdy Sam ciągle popada w kłopoty. Jest swego rodzaju czarną owcą tej rodziny.]
Widzicie, jak fajnie kolorowo-językowo? 


1️⃣ to see red ❤️ [wściekać się]: np. I love animals and I tend to see red when I see someone hurts them. [Kocham zwierzęta i wściekam się, gdy widzę jak ktoś je krzywdzi.]
2️⃣ a white lie  [niewinne kłamstwo]: np. I didn’t want to hurt her feelings so I told her a little white lie about me and John. [Nie chciałam zranić jej uczuć, więc powiedziałam jej małe niewinne kłamstwo o mnie i Johnie.]
3️⃣ a white-collar job [praca umysłowa/za biurkiem]: np. I’m not that kind of person who would like to have a white-collar job and sit at the office from 9 to 5. [Nie jestem tego typu osobą, która chciałaby mieć pracę za biurkiem i siedzieć w biurze od 9 do 17.]
4️⃣ a red herring ❤️ [coś dla odwrócenia uwagi]: np. I’m a teacher and my students often introduce a red herring in class to distract me from the lesson’s topic. [Jestem nauczycielem i moi uczniowie często wprowadzają coś dla odwrócenia mojej uwagi od tematu lekcji podczas zajęć.]
5️⃣ a blue-eyed boy  [pupilek, ulubieniec]: np. Sam is always treated better than others by the boss. I think he’s his blue-eyed boy. [Sam jest zawsze traktowany lepiej od innych przez szefa. Myślę, że jest jego pupilkiem.]
Smakowało?!  Mamy nadzieję, że TAK 


W przyszłym tygodniu kolejna porcja wyrażeń angielskich przydatnych na zbliżających się egzaminach – matura i egzamin ósmoklasisty – ale nie tylko! 🙂

uSpeak
ul. Marzanki 20, 44-100 Gliwice
Tel: +48 515 426 577