Wybierz zajęcia, na które chcesz zapisać siebie lub swoje Dziecko:

  1. Zajęcia grupowe w siedzibie uSpeak przy ul. Daszyńskiego 154 w Gliwicach
  2. Zajęcia grupowe w przedszkolu PM Sikornik 1 lub PM 20 w Gliwicach
  3. Zajęcia grupowe w pozostałych przedszkolach