fbpx

Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na przesyłanie informacji handlowych

Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych przez uSpeak Iga Mroczek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, NIP: 631-257-91-19.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w uSpeak Iga Mroczek: iga@uspeak.pl, tel. 515-426-577.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

 • marketingu świadczenia usług nauki języka obcego oferowanych przez administratora danych osobowych;
 • przeprowadzania i rozstrzygania konkursów organizowanych przez administratora danych osobowych;
 • profilowania danych osobowych do: optymalizacji oferowanych usług i procesów obsługi klientów, lepszego doboru zakresu usług do potrzeb naszych klientów;
 • dokonywania zapisu plików cookies przez naszych partnerów: Facebook, Instagram, Google; na komputerze lub na każdym innym urządzeniu, z wykorzystaniem którego Pani/Pan odwiedza naszą stronę internetową lub strony internetowe naszych partnerów osiągane z naszej strony internetowej, w celu dopasowania naszej oferty do Pani/Pana oczekiwań na podstawie informacji zapisywanych w przeglądarkach internetowych, które będą wykorzystywane przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną przez Panią/Pana usunięte, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z Pani/Pana zainteresowaniem otrzymywania ofert świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podwykonawcy administratora danych osobowych, którym zostało powierzone przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu pozyskania Pani/Pana danych i/lub przesłania do Pani/Pana informacji marketingowych.
 2. Pani/Pana dane   osobowe   będą   przekazywane   do   państwa   trzeciego:   StanówZjednoczonych, na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Może Pani/ Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przesłania informacji marketingowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przekazania informacji marketingowych.

 

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez uSpeak Iga Mroczek

Oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez uSpeak Iga Mroczek oraz przez podmioty mające zawarte z uSpeak Iga Mroczek umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

uSpeak
ul. Marzanki 20, 44-100 Gliwice
Tel: +48 515 426 577