Poniżej treść dokumentów, z którymi warto się zapoznać:

  1. Regulamin świadczenia usług regulamin świadczenia usług
  2. Regulamin zawierania umowy na odległość regulamin zawierania umowy na odległość
  3. Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgoda na informacje handlowe_informacja o przetwarzaniu danych
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość
  5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  6. Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19 obowiązujące na terenie cj uSpeak przy ul. Marzanki 20 w Gliwicach Procedury
  7. Najczęściej Zadawane Pytanie (FAQ) FAQ uSpeak