fbpx

Dokumenty

Poniżej treść dokumentów, których zaakceptowanie jest konieczne do zapisania się na zajęcia online:

  1. Regulamin świadczenia usług regulamin świadczenia usług_final
  2. Regulamin zawierania umowy na odległość regulamin zawierania umowy na odległość_final
  3. Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgoda na informacje handlowe_informacja o przetwarzaniu danych
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość
  5. Regulamin Letnich Warsztatów Języka Angielskiego dla Dzieci w wieku 6-10 lat regulamin świadczenia usług Letnie Warsztaty Języka Angielskiego
  6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  7. Wzór umowy Letnie Warsztaty Języka Angielskiego Letnie Warsztaty Języka Angielskiego_wzór
  8. Wzór umowy Wakacyjny Klub Konwersacyjny Wakacyjny Klub Konwersacyjny gr A_wzór
  9. Regulamin Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego regulamin świadczenia usług Wakacyjny Klub Konwersacyjny
  10. Regulamin Promocji “Wakacyjny Klub Konwersacyjny za 0 złotych” regulamin promocji Wakacyjny Klub Konwersacyjny za 0 złotych
uSpeak
ul. Marzanki 20, 44-100Gliwice
Tel: +48 515 426 577